DERNEK İŞLEMLERİ

            DERNEK KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

 

1.      Kaymakamlık makamında havaleli dilekçe  

2.      2'şer adet ikametgâh senedi   ( Her kurucu üye için )

3.      2'şer adet nüfus cüzdanı sureti

4.      2' şer adet kurucu beyannamesi

5.      2' şer adet sabıka kaydı

6.      2'şer  adet kira kontratı veya noter tasdikli muvafakatname  (muvafakatname alınırsa 2 adet tapu fotokopisi )

7.      4 adet dernek kuruluş bildirimi ( alt tarafına damga pulu yapıştırılacak kurucu başkanın ismi imzası )

8.      5 adet tüzük ( Tüzüğün her sayfası dernek kurucuları tarafından imzalanacak son sayfalarına en az 250.000 TL. damga pulu yapıştırılacak )

9.      2 adet siyah klasör

10.  2 adet yarım kapaklı telli karton dosya

11.  Kurulacak dernek okul veya camii derneği ise kurumundan yazılı izin belgesi (2 adet)

  

            *  Dernek Kurucuları 7 (Yedi) kişiden az olamaz.

 

            LOKAL MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

1.      Kaymakamlık makamında havaleli dilekçe

2.      2 adet yönetim kurulu kararı

3.      3  adet kira kontratı veya noter tasdikli muvafakatname 

4.      2 adet lokal açılacak yerin iskan fotokopisi

5.      2 adet tapu fotokopisi noter tasdikli ( muvafakatname alan dernekler için geçerli )

6.      2 adet binada oturanların noter tasdikli muvafakatnameleri.

7.      8 adet fotoğraf ( yeni çekilmiş )

8.      6 adet nüfus cüzdanı sureti

9.      6 adet ikametgâh ilmühaberi ( Mesul Müdür olacak kişiden )

10.  2 adet  sabıka kaydı istenir.

 

* Lokal müracaatı yapan dernek tüzüğünde “Lokal Açabilir” hükmü bulunması şarttır.

 

            DERNEKLERİN OLAĞAN VEYA OLAĞANÜSTÜ KONGRELERİ İÇİN 
            GEREKLİ EVRAKLAR

 

1.      Kaymakamlık makamından havaleli dilekçe

2.      2 adet gazete ilanı

3.      2 adet hazurun listesi

4.   2 adet yönetim kurulu karar fotokopisi (*Olağanüstü toplantılarda getirilir.)

 

            DERNEK YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

1.      Kaymakamlık makamından havaleli dilekçe

2.      1 adet yönetim kurulu karar fotokopisi.

3.      2 adet fotoğraf ( *Her kişi için ayrı ayrı )

4.   1 adet ikametgâh senedi (*Her kişi için ayrı ayrı )

 

            DERNEK ALINDI BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

1.      Kaymakamlık makamından havaleli dilekçe

2.   2 adet yönetim kurulu karar fotokopisi. (Karardan kaç cilt alındı belgesi alınacağı belirtilir.)

 

            DERNEKLERİN SOSYAL FAALİYETLERİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 

1.      Kaymakamlık makamından havaleli dilekçe

2.      2 adet yönetim kurulu karar fotokopisi ( Ücretli olup olmadığı belirtilir )

3.      Faaliyetin yapılacağı yer sözleşmesi

 

BAŞVURU YERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

(Gönen Kaymakamlığı)

 

TEL

:

(0246) 281 25 55

FAKS

:

(0246) 281 25 01

 

 

 

 

 

 

ADRES

:

Kaymakamlık Binası Kat:1 Gönen / ISPARTA